Indien u het verschuldigde bedrag liever contant wilt sturen, verstuur dat dan altijd aangetekend.
Gebruik altijd het volgende adres voor uw contante betaling: H.S.P., Afd. Fakver, Postbus 2070, 9704 CB GRONINGEN, The Netherlands
Vermeld altijd uw naam, telefoonnummer, emailadres (zoals bij uw fakersvermeldingen staat vermeld) en dat het gaat om verwijdering van de fakerslijst. Alleen op die manier kunnen we de juiste vermelding verwijderen.


If you prefer to send cash money, always send it via registered post.
Send your money to the next address: H.S.P., Afd. Fakver, P.O.Box 2070, 9704 CB GRONINGEN, The Netherlands
Always mention your name, phone number, email address (as mentioned at the fakerslist) and you wish to delete your fakers mention. Only in that way we can delete the correct faker.