Indien u Mij liever contant geld wilt sturen, verstuur dat dan altijd aangetekend.
Gebruik altijd het volgende adres voor uw contante betalingen: M.M., Postbus 2070, 9704 CB GRONINGEN, The Netherlands
Vermeld altijd je slavennaam, emailadres en waarvoor het geld is bedoeld.


If you prefer to send Me cash money, always send it via registered post.
Send your money to the next address: M.M., P.O.Box 2070, 9704 CB GRONINGEN, The Netherlands
Always mention your (slave)name, email address and the reason of your payment.