Indien u een account heeft bij Payeer dan kunt u ook via Payeer betalen.
Gebruik altijd het volgende Accountnummer om uw geld te versturen via Payeer: P88906015
Vermeld altijd waarvoor het geld is bedoeld.


If you have already an account at Payeer then you can also pay via Payeer.
Always use the following Account number for Payeer payments: P88906015
Always mention the reason of your payment.