Kenteken:
Soort voertuig:Volkswagen Golf
Kleur voertuig:Zwart
Datum overtreding:17 september 2011
Tijdstip overtreding:11.43 uur
Plaats overtreding:Groningen
Locatie overtreding:N7 ter hoogte van knooppunt Julianaplein
Omschrijving overtreding(en):Niet op de juiste rijbaan voorsorteren voor rechtsaf (Zuidhorn/Bedum)€ 180,00
Geen richting aangeven bij verandering van rijstrook€   70,00
Overschrijding maximum snelheid met 10 km. binnen de bebouwde kom (70 km. per uur toegestaan)€   54,00
------------
TOTAAL€ 304,00
=======* De kosten voor het verwijderen van uw kenteken uit ons bestand zijn mede afhankelijk van het soort overtreding en de gevaarzetting voor andere weggebruikers.
Klik hier voor een overzicht van de thans geldende boetes.